Polityka prywatności i polityka cookies sklepu BADGER. pl

Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: GunTac Gortych Sarnowski Spółka jawna z siedzibą: 89-600 Chojnice, ul. Mestwina 7B; NIP-EU: PL5552114106; Regon: 366873210 ; KRS: 0000670233. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: badger@guntac. pl,

a) Pani / Pana dane przetwarzane będą w realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym. Podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku będzie wykonanie umowy sprzedaży i dostawy, której jest Pan/Pani stroną.

b) Pani / Pana dane mogą być udostępniane:

- odbiorcom, którym dostęp do przetwarzanych w GunTac Gortych Sarnowski Spółka jawna danych osobowych przysługuje na podstawie odrębnych przepisów prawa,

- podmiotom świadczącym księgową obsługę procesów sprzedażowych.

c) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz przez okres przewidziany w przepisach dot. kontroli podatkowej.

d) Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w warunkach określonych w art. 18 RODO. Państwa żądania mogą być kierowane na wskazany wyżej adres e-mail lub składane osobiście u Administratora pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym.

e) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi dokonanie zakupu i odbioru towarów oferowanych przez GunTac Gortych Sarnowski Spółka jawna.

f) Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

g) Pani / Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych

h) wobec Pani / Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na Pani / Pana komputerze przez serwer sklepu i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. W każdej chwili może Pani / Pan wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, mając świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).


Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: "umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)."